Lektion 8 – Rodzajniki

 

                                                               Rodzajniki

 

W języku niemieckim wszystkie rzeczowniki pisane są dużą literą i mają rodzajniki. Rozróżniamy rodzajniki określone i rodzajniki nieokreślone jak w tabeli poniżej.

m
(rodzaj męski)
f
(rodzaj żeński)
n
(rodzaj nijaki)
PL
(liczba mnoga)
rodzajnik określony der die das die
rodzajnik nieokreślony ein eine ein

 

Tak więc każdy przedmiot i każda osoba posiadają w jezyku niemieckim rodzajnik.

Der – rodzaj męski np. der Mann – mężczyzna

Die – rodzaj żeński np. die Frau – kobieta

Das – rodzaj nijaki – np. das Kind – dziecko

Die –rodzajnik dla wszystkich osób i przedmiotów występujących w liczbie mnogiej.

 

Jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy używamy rodzajnika nieokreślonego.

 

Wer ist das? – kto to jest?

 • Das ist ein – To jest mężczyzna.
 • Das ist eine – To jest kobieta.
 • Das ist ein – To jest dziecko.
 • Das sind Kinder. – To sa dzieci.

W liczbie mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego, jest tylko rodzajnik określony die.

 

Was ist das? – Co to jest?

 • Das ist ein – To jest książka.
 • Das ist ein – To jest długopis
 • Das ist eine – To jest butelka.
 • Das sind Bücher. – to są książki.

 

Jeżeli kontynuujemy rozmowę na temat danej osoby lub przedmiotu, to w naszych dalszych wypowiedziach używamy rodzajnika określonego.

 

Wer ist das? – kto to jest?

 • Das ist ein Der Mann ist sehr alt. – To jest mężczyzna. Ten mężczyzna jest bardzo stary.
 • Das ist eine Die Frau ist sehr hübsch. – To jest kobieta. Ta kobieta jest bardzo piękna.
 • Das ist ein Das Kind ist sehr brav. – To jest dziecko. To dziecko jest bardzo grzeczne.
 • Das sind Kinder. Die Kinder sind sehr klug. -To są dzieci. Te dzieci są bardzo mądre.

 

Was ist das? – Co to jest?

 • Das ist ein Buch. Das Buch ist sehr langweilig. – To jest książka. Ta książka jest bardzo nudna.
 • Das ist ein Kuli. Der Kuli ist klein. – To jest długopis. Ten długopis jest mały.
 • Das ist eine Flesche. Die Flasche ist leer. – To jest butelka. Ta butelka jest pusta.
 • Das sind Bücher. Die Bücher sind interesant. – To są książki. Te książki są interesujące.

 

Rodzajnik jest w zdaniu elementem, którego przeważnie nie tłumaczymy na język polski. Oczywiście można to zrobić tłumacząc der/die/das jako ten/ta/to a ein/eine/ein jako jakiś/jakaś/jakieś lecz nie jest to konieczne, lub mogłoby czasami po prostu nie pasować do płynności wypowiedzi. W języku niemieckim rodzajnik zawsze występuje przed rzeczownikiem.

 

Niestety rodzajniki w języku niemieckim nie pokrywają się z rodzajami w języku polskim np.:

Das Buch – książka – w języku polskim „ona”, ta książka, w języku niemieckim „ono”

Der Schrank – szafa – w języku polskim „ona”, ta szafa, w języku niemieckim „on”

 

Z tego względu należy zawsze uczyć się nowych rzeczowników wraz z ich rodzajnikamiJ