Lektion 7 – Liczby.

 

                                   Liczby

 

Die Zahl – liczba

Die Zahlen – liczby

 

0 – null

1 – eins                                                                    11 – elf

2 – zwei                                                                    12 – zwölf

3 – drei                                                                     13 – dreizehn

4 – vier                                                                     14 – vierzehn

5 – fünf                                                                     15 – fünfzehn

6 – sechs                                                                  16 – sechzehn (opuszczamy -s)

7 – sieben                                                                17 – siebzehn (opuszczamy -en)

8 – acht                                                                    18 – achtzehn

9 – neun                                                                   19 – neunzehn

10 –zehn                                                                  20 – zwanzig

 

Dziesiątki tworzymy dodając do liczebników 2-9 końcówkę –zig.

 

Liczebniki złożone powyżej 20 tworzymy za pomocą spójnika „und”, ale inaczej niż po polsku – najpierw podajemy jedności, potem „und” a potem dziesiątki.

 

21 – einundzwanzig

22 – zweiundzwanzig

23 – dreiundzwanzig

24 – vierundzwanzig

25 – fünfundzwanzig

26 – sechsundzwanzig

27- siebenundzwanzig

28 – achtundzwanzig

29 – neunundzwanzig

 

WAŻNE!

W liczebnikach złożonych znika –s z liczebnika eins -> einundzwanzig einudndreißig, einundvierzig i tak dalejJ

 

30 – dreißig

31 – einunddreißig

32 – zweiunddreißig

33 – dreiunddreißig

40 vierzig

50 – fünfzig

60 – sechzig

70 – siebzig

80 – achtzig

90 – neunzig

100 – einhundert (hundert)

101 – einhunderteins

102 – einhundertzwei

103 – einhundertdrei

110 – einhundertzehn

 

111 – einhundertelf

120 – einhundertzwanzig

121 – einhunderteinundzwanzig

130 – einhundertdreißig

131 – einhunderteinunddreißig

140 – einhundertvierzig

150 – einhundertfünfzig

200 – zweihundert

201 – zweihunderteins

210 – zweihundertzehn

300 – dreihundert

400 – vierhundert

1.000 – eintausend (tausend)

1.001 – eintausendeins

1.100 – eintausendeinhundert

2.000 – zweitausend

3.000 – dreitausend

10.000 – zehntausend

100.000 – einhunderttausend

999.999 = neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

 

Wie alt bist du? – Ile masz lat?

  • Ich bin 55 Jahre alt. – Mam 55 lat

Wie alt ist Frau Müller? – Ile lat ma pani Müller

  • Sie ist 95 Jahre alt. – Ona ma 95 lat.

 

Wie alt ist Harr Hoffmann? – Ile lat ma pan Hoffmann?

  • Herr Hoffmann ist 86 Jahre alt. – Pan Hoffmann ma 86 lat.

 

Wie viel kostet das Buch? – Ile kosztuje ta książka?

  • Das Buch kostet 15 Euro. – Ta książka kosztuje 15 Euro.

 

Wie viel kostet Brot? – Ile kosztuje chleb?

  • Das Brot kostet 5 Euro. – Chleb kosztuje 5 Euro.

 

Zamiast wie viel kostet…. możemy tez zapytać was kostet…. – jedno i drugie oznacza „ile kosztuje”