Lektion 5 – Podstawowe czasowniki cz. 3

Podstawowe czasowniki cz. 3

 

heißen – nazywać się

ich heiße                                                   wir heißen

du heißt                                                     ihr heißt

er / sie / es – heißt                                    sie heißen

Sie heißen

ß = ss (podwójne s)

 

Ich heiße Natalia. – Nazywam się Natalia.

Du heißt Thomas. – Ty nazywasz się Thomas.

Er heißt Ralf. – On nazywa się Ralf.

Sie heißt Inge. – Ona nazywa się Inga.

Es heißt Frank. – Ono nazywa się Frank.

Wir heißen Janina und Sabina. – My nazywamy się Janina I Sabina.

Ihr heißt Uwe und Mark. – Wy nazywacie się Uwe I Mark.

Sie heißen Claudia, Irene und Stefan. – Oni nazywają się Claudia, Irena i Stefan.

Sie heißen Gudrun. – Pani nazywa się Gudrun.

 

Heißt du Thomas? – Czy ty naszywasz się Thomas

 • Ja, ich heiße Thomas. – Tak, ja nazywam się Thomas.
 • Nein, ich heiße nicht Thomas, ich heiße Mark. – Nie, nie nazywam się Thomas, nazywam się Mark.

 

Wie heißt du? – Jak się nazywasz?

Ich heiße Ingrid. – Ja nazywam się Ingrid.

 

Wie heißen Sie? – Jak się Pani nazywa?

Ich heiße Janina – Ja nazywam się Janina.

 

Wie heißt er? – Jak on się nazywa?

Er heiß Stefan. – On nazywa się Stefan.

 

 

mögen – lubić

ich mag                                                       wir mögen

du magst                                                    ihr mögt

er / sie / es mag                                          sie mögen

Sie mögen

 

Ich mag tanzen. – Lubię tańczyć.

Du magst singen. – Ty lubisz spiewać.

Er mag essen. – On lubi jeść.

Sie mag spazieren gehen. – Ona lubi chodzić na spacery.

Es mag spielen. – Ono lubi grać (bawić się)

Wir mögen reisen. – My lubimy podróżować.

Ihr mögt fotografieren. – Wy lubicie fotografować (robić zdjęcia)

Sie mögen schwimmen. – Oni lubią pływać.

Sie mögen Musik hören. – Pan / Pani lubi słuchać muzyki.

 

Magst du tanzen? – Czy ty lubisz tańczyć?

 • Ja, ich mag tanzen. Tak, ja lubię tańczyć.
 • Nein, ich mag nicht tanzen. – Nie, nie lubie tańczyć.

 

Mögen Sie spazieren gehen? – Czy lubi Pan / Pani chodzić na spacery?

 • Ja, ich mag spazieren gehen. – Tak, ja lubię chodzic na spacery.
 • Nein, ich gag nicht spazieren gehen. – Nie, nie lubię chodzić na spacery.

 

Was magst du machen? – Co lubisz robić?

 • Ich mag Musik hören. – Lubię słuchać muzyku.

 

Was mögen Sie machen? – Co Pan / Pani lubi robić?

 • Ich mag reisen. – Lubię podróżować.

 

gehen – iść, chodzić

ich gehe                                                    wir gehen

du gehst                                                   ihr geht

er / sie / es geht                                        sie gehen

Sie gehen

 

Ich gehe spazieren. – Idę na spacer.

Du gehst jetzt schlafen. – Ty idziesz teraz spać.

Er geht draußen. – On idzie na zewnątrz.

Sie geht schwimmen. – Ona idzie pływać.

Es geht Fußball spielen. – Ono idzie grac w połkę nożną.

Wir gehen nach Hause. – My idziemy do domu.

Ihr geht einkaufen. – Wy idziecie na zakupy/

Sie gehen mit uns. – Oni idą z nami

Sie gehen auf die Toilette. – Pan / Pani idzie do toalety.

 

Gehst du jetzt schwimmen? – Czy ty idziesz teraz pływać?

 • Ja, ich gehe jetzt schwimmen. – Tak, ja idę teraz pływać.
 • Nein, ich gehe jetzt nicht schwimmen, ich gehe jetzt Fußball spielen. – Nie, nie idę teraz pływać, idę teraz grać w piłkę nożną.

 

Geht ihr jetzt einkaufen? – Czy wy idziecie teraz na zakupy?

 • Ja, wir gehen jetzt einkaufen.
 • Nein, wir gehen jetzt nicht einkaufen, wir gehen jetzt nach Hause.

 

Wohin gehst du? – Dokąd idziesz?

Ich gehe draußen? – Idę na zewnątrz.

 

Wohin geht sie? – Dokąd ona idzie?

Sie geht auf die Toilette. – Ona idzie do toalety.