Lektion 3 – Podstawowe czasowniki cz. 1

Podstawowe czasowniki cz. 1

Tak samo jak w języku polskim, czasowniki w języku niemieckim odmieniają się przez zaimki osobowe

 

Zaimki osobowe:

Liczba pojedyncza                                    liczba mnoga

ich – ja                                                                     wir – my

du – ty                                                                     ihr – wy

er – on                                                                     sie – oni

sie – ona                                                                  Sie – Pan / Pani/ Państwo

es – ono

 

Zaimek Sie w liczbie mnogiej, pisany dużą literą jest stosowany w zwrotach grzecznościowych.

 

Odmiana podstawowych czasowników

haben – mieć

ich habe                                                                  wir haben

du hast                                                                    ihr habt

er / sie / es hat                                                       sie haben

Sie haben

 

Ich habe einen Mann. – Mam męża.

der Mann – mężczyzna / mąż

 

Du hast eine Frau. – Ty masz żonę.

die Frau – żona

 

Er hat einen Hund. – On ma psa.

der Hund – pies

 

Sie hat eine Katze. – Ona ma kota.

die Katze – kot

 

Es hat ein Handy. – Ono (dziecko) ma telefon komórkowy.

das Handy – telefon komórkowy

 

Wir haben ein Haus. – My mamy dom.

das Haus – dom

 

Ihr habt ein Auto. – Wy macie samochód.

das Auto – samochód

 

Sie haben einen Computer. – Oni mają komputer.

der Computer – komputer

 

Sie haben eine Wohnung. – Pan / Pani ma mieszkanie.

die Wohnung – mieszkanie

 

sein – być

ich bin                                                          wir sind

du bist                                                          ihr seid

er / sie /es ist                                              sie sind

Sie sind

 

Ich bin Kasia. – Jestem Kasia.

Du bist noch jung. – Ty jesteś jeszcze młody / młoda.

Er ist alt. – On jest stary.

Sie ist schön. – Ona jest ładna.

Es ist klein. – Ono (dziecko) jest małe.

Wir sind zufrieden. – My jesteśmy zadowoleni.

Ihr seid traurig. – Wy jesteście smutni.

Sie sind hungrig. – Oni są głodni.

Sie sind durstig. – Pan / Pani ma pragnienie (chce mu się pić).

 

Proszę zwrócić uwagę, że czasownik w zdaniu niemieckim stoi na drugim miejscu. W pytaniach czasownik przesuwamy na pierwsze miejsce w zdaniu.

 

Hast du einen Mann? – Czy masz męża?

Hat er eine Frau? – Czy on ma żonę?

Habt Ihr ein Auto? – Czy wy macie samochód?

Bist du Kasia? – Czy ty jesteś Kasia?

Ist sie schön? – Czy ona jest ładna?

Seid ihr zufrieden? – Czy wy jesteście zadowoleni?

Sind Sie hungrig? – Czy Pan / Pani jest głodna?

 

WAŻNE!

W języku niemieckim pytanie o wiek buduje się za pomocą czasownika być.

Wie alt bist du? – ile masz lat?

Ich bin 45 Jahre alt. – Ja mam 45 lat (tłumacząc na język polski używamy czasownika mieć).

 

Wie alt sind Sie? – Ile ma Pan / Pani lat?

Ich bin 85 Jahre alt. – Mam 85 lat.