Lektion 2 – Podstawowe zwroty i pytania

Wie geht es dir? [wii ge’jt es dir] – Jak Ci leci? / Jak się masz?

Wie geht es Ihnen? – [wii ge’jt es inen] – Jak się Pan /Pani ma?

Danke, gut. [dan’ke gut] – Dziękuję, dobrze.

 

Alles Gute. [a’les gu’te] – Wszystkiego dobrego.

Gleichfalls [glajś fals] – Nawzajem

Ebenfalls [ejbn fals] – Nawzajem

 

Ruf mich bitte an. [ruf miś byte an]   – Zadzwoń do mnie.

Czasownik anfufen – zadzwonić – jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, oznacza to, że w zdaniu rozbija się na dwie części, tak jak w przykładzie powyżej.

mich –mnie

 

Wie spät ist es jetzt?   [wii szpejt ist es ject] – Która jest godzina? / Jak późno jest teraz?

jetzt [ject ]- teraz

wie [wi] – jak

 

Es tut mir leid. [es tut mii lajt] – Przykro mi.

Es tut mir sehr leid.   [es tut mii zjear lajt] – Bardzo mi przykro.

tun – czynić, robić

leiden – cierpieć

Schade   [sza’de] – Szkoda.

 

Ich freue mich sehr. [iś froje miś zeer] – Bardzo się cieszę.

Es freut mich sehr.   [es frojt miś zeer] – Bardzo mnie to cieszy.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen.   [iś froje miś zii kenen cu lernen] – Cieszę się, że Panią poznałam.

Sie – Panią

kennenlernen – poznać

Sehr angenehm. [zeer an’genejm] – Bardzo mi miło.

 

Wie ist Ihr Name, bitte? [wii ist iir na’me by’te] – Jak się Pani nazywa?

Der Name – nazwisko (ale także używane jako imię)

Der Vorname – imię

Ihr – Pani

Mein Name ist Dorota. [majn name ist dorota] – Mam na imię Dorota.

 

Wie heißt du? [wii hajst du] – Jak się nazywasz?

Ich heiße Adam. [iś hajse adam] – nazywam się Adam

 

Woher kommen Sie? [woher ko’men zi?] – Skąd Pani pochodzi?

Ich komme aus Polen. [iś ko’me ałs poł’len] – Jestem z Polski.

 

Herzliche Grüße an… [herc lisie gruse an] – serdeczne pozdrowienia dla…

Ganz herzlich [ganc herc liś] – bardzo serdecznie

Ich grüße Dich ganz herzlich und bis bald! [iś griuse diś ganz hercliś unt bys balt] – Pozdrawiam Cie serdecznie i do zobaczenia

Liebe Grüße [li’be griu’se] – serdeczne pozdrowienia (jeżeli piszemy list lub SMS)