Lektion 15 – Czasowniki modalne.

 

                                     Czasowniki modalne

 

Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika. Bezokolicznik występuje na końcu zdania.

Oto odmiana czasowników modalnych:

 

wollen – chcieć

ich will                                             wir wollen

du willst                                          ihr wollt

er / sie / es will                               sie wollen

Sie wollen

 

Ich will nach Spanien fahren. – Chcę jechać do Hiszpanii.

Sie will in Deutschland arbeiten. – Ona chce pracować w Niemczech.

Thomas will Eis essen. – Thomas chce jeść lody.

Wir wollen ein Auto kaufen. – My chcemy kupić samochód.

Wollt ihr heute eure Eltern besuchen? – Czy wy chcecie odwiedzić dzisiaj waszych rodziców?

Willst du nächste Woche nach Deutschland fahren? – Czy chcesz jechać do Niemiec w przyszłym tygodniu?

 

können – móc, umieć, potrafić

ich kann                                          wir können

du kannst                                       ihr könnt

er / sie / es kann                            sie können

Sie können

 

Frau Kowalska kann gut kochen. – Pani Kowalska potrafi dobrze gotować.

Du kannst schön singen. – Ty potrafisz pięknie śpiewać.

Ewa kann nicht kochen. – Ewa nie potrafi gotować.

Könnt ihr lauter sprechen? – Czy możecie mówić głośniej?

Herr Schmitt, können Sie mir helfen? – Panie Schmitt, czy może mi pan pomóc?

 

müssen – musieć

ich muss                                           wir müssen

du musst                                         ihr müsst

er / sie / es muss                            sie müssen

Sie müssen

 

Ich muss gleich zu Mittag kochen. – Musze zaraz ugotować obiad.

Du musst heute Einkäufe machen. – Ty musisz dzisiaj zrobić zakupy.

Wir müssen heute zu Hause bleiben. – Musimy dzisiaj zostać w domu.

Er muss die Aufgabe machen. – On musi zrobić to zadanie.

Sie muss Frau Eichel helfen. – Ona musi pomóc Pani Eichel.

 

 

dürfen – mieć pozwolenie, uprawnienie

ich darf                                           wir dürfen

du darfst                                        ihr dürft

er / sie / es darf                             sie dürfen

Sie dürfen

 

Hier darf man nicht rauchen. – Tutaj nie wolno palić papierosów.

Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. – dzieci nie mogą pić alkoholu.

Darf ich Sie duzen? – Czy mogę mówić Panu / Pani na „ty”?

Darf ich eine Frage stellen? – Czy mogę zadać pytanie?

Ihr dürft den Rasen nicht betreten. – Nie wolno wam deptać trawnika.

 

 

sollen – mieć powinność, mieć obowiązek

ich soll                                              wir sollen

du sollst                                           ihr sollt

er / sie / es soll                                sie sollen

Sie sollen

 

Was soll ich noch machen? – Co powinienem / powinnam jeszcze zrobić?

Du sollst Frau Müller helfen. – Ty powinieneś / powinnaś pomóc pani Müller.

Ihr sollt den Arzt anrufen. – Powinniście zadzwonić do lekarza.

Herr Schadt soll mehr schlafen. – Pan Schadt powinien więcej spać.

Ich soll hier aufräumen. – Powinienem / powinnam tu posprzątać.

 

mögen – lubić, mieć ochotę, chcieć

ich mag                                           wir mögen

du magst                                        ihr mögt

er / sie / es mag                              sie mögen

Sie mögen

 

Ich mag kochen. – Lubię gotować.

Er mag abends spazieren gehen. – On lubi wieczorami chodzić na spacery.

Frau Maier mag lange schlafen. – Pani Maier lubi długo spać.

Wir mögen im Garten arbeiten. – My lubimy pracować w ogrodzie.

Mögt ihr Apfelsaft? – Czy lubicie sok jabłkowy?

 

 

Czasownik mögen występuje często w trybie przypuszczającym:

möchten i wyraża życzenie lub pragnienie (chciałbym, chciałabym)

 

ich möchte                                                 wir möchten

du möchtest                                              ihr möchtet

er / sie / es möchte                                    sie möchten

Sie möchten

 

Frau Keller möchte nach Polen fahren. – Pani Keller chciałaby pojechać do Polski.

Möchten Sie ein Glass Wasser? – Czy chce Pan / Pani szklankę wody?

Wir möchten Deutsch lernen. – My chcemy uczyć się niemieckiego.

Ewa möchte Betreuerin werden. – Ewa chce zostać opiekunką.

Was möchten Sie machen? – Co chce Pani robić?