Lektion 12 – Dni tygodnia, miesiące pory roku.

 

                                Dni tygodnia, miesiące pory roku

 

der Tag – dzień

Welcher Tag ist heute? – Jaki dzień jest dzisiaj?

 • Heute ist Montag. – Dzisiaj jest poniedziałek.

 

Guten Tag! – dzień dobry.

 

heute – dzisiaj

gestern – wczoraj

morgen – jutro

übermorgen – pojutrze

vorgestern – przedwczoraj

 

 • der Montag – poniedziałek -> am Montag – w poniedziałek
 • der Dienstag – wtorek -> am Dienstag – we wtorek
 • der Mittwoch – środa -> am Mittwoch – w środę
 • der Donnerstag – czwartek -> am Donnerstag – w czwartek
 • der Freitag – piątek -> am Freitag – w piątek
 • der Samstag – sobota -> am Samstag – w sobotę
 • der Sonntag – niedziela -> am Sonntag – w niedzielę

 

Was machst du am Montag? – Co robisz w poniedziałek?

 • Am Montag gehe ich spazieren. – W poniedziałek idę na spacer.

 

Was hast du am Dienstag gemacht? – Co robiłeś we wtorek?

 • Am Dienstag habe ich gekocht. – We wtorek gotowałam.

 

machen – robić

ich mache                                            wir machen

du machst                                           ihr macht

er / sie / es macht                               sie machen

Sie machen

 

Was machst du gerade? – Co teraz robisz?

 • Ich mache Einkäufe. – Robie zakupy.

 

 • der Morgen – rano
 • der Vormittag – przedpołudnie
 • der Mittag – południe
 • der Nachmittag – popołudnie
 • der Abend – wieczór

 

Do określeń pór dnia używamy przyimka „an”, który w połączeniu z rodzajnikiem „der” w celowniku (Dativ) tworzy „am”.

 

 • am Morgen – rano/ rankiem
 • am Vormittag – przed południem
 • am Mittag – w południe
 • am Nachmittag – po południu
 • am Abend – wieczorem

 

Morgen – rano => morgens – rankami

Vormittag – przedpołudnie => vormittags – przedpołudniami

Mittag – południe => mittags – zawsze w południe

Nachmittag – popołudnie => nachmittags – popołudniami

Abend – wieczór => abends – wieczorami

 

W zdaniu pytającym wyżej wymienione określenia czasu wyglądają tak:

Was machst du morgens? – Co robisz rankiem?

Was machst du vormittags? – Co robisz przedpołudniami?

Was machst du mittags? – Co robisz w południami?

Was machst du nachmittags? – Co robisz popołudniami?

Was machst du abends? – Co robisz wieczorami?

 

 • die Nacht – noc
 • in der Nacht – w nocy
 • nachts – nocami, nocą

 

die Woche – tydzień

Die Woche hat sieben Tage. Tydzień ma siedem dni.

 

eine Woche – jeden tydzień

Ich bleibe noch eine Woche. – Zostanę jeszcze jeden tydzień.

 

diese Woche – w tym tygodniu

Diese Woche fahre ich nach Hause. – W tym tygodniu jadę do domu.

 

letzte Woche – w ubiegłym tygodniu

Wir haben letzte Woche Einkäufe gemacht. – W zeszłym tygodniu zrobiłyśmy zakupy.

 

nächste Woche – w przyszłym tygodniu

Ich fahre nach Polen nächste Woche. – Jadę do Polski w przyszłym tygodniu.

 

fahren – jechać

ich fahre                                                    wir fahren

du fährst                                                   ihr fahrt

er / sie / es fährt                                       sie fahren

Sie fahren

 

das Wochenende – weekend, koniec tygodnia

Hast du am Wochenende etwas vor? – Czy masz jakieś plany na Weekend?

 

vorhaben – zamierzać, mieć plan

ich habe vor                                                wir haben vor

du hast vor                                                 ihr habt vor

er / siw / es hat vor                                     sie haben vor

Sie haben vor

 

 

der Monat – miesiąc

ein Monat – jeden miesiąc

zwei Monate – dwa miesiące

Ich bleibe hier zwei Monate. – Zostanę tutaj dwa miesiące.

Ich bin seit einem Monat hier. – Jestem tu od miesiąca.

 

 

bleiben – zostać, pozostać

ich bleibe                                                    wir bleiben

du bleibst                                                   ihr bleibt

er / sie / es bleibt                                       sie bleiben

Sie bleiben

 

 • der Januar – Styczeń
 • der Februar – Luty
 • der März – Marzec
 • der Aprill – Kwiecień
 • der Mai – Maj
 • der Juni – Czerwiec
 • der Juli – Lipiec
 • der August – Sierpień
 • der September – Wrzesień
 • der Oktober – Październik
 • der November – Listopad
 • der Dezember – Grudzień

 

Ich bleibe von Mai bis Juli. – Zostanę od maja do lipca

 

das Jahr – rok

ein Jahr – jeden rok

Wie viele Tage hat ein Jahr? – Ile dni ma rok?

Ein Jahr hat 365 oder 366 Tage. – Rok ma 365 albo 366 dni.

 

zwei Jahre – dwa lata

das Schaltjahr – rok przestępny

 

 

die Jahreszeiten Pory roku

der Frühling – wiosna      -> im Frühling – na wiosnę

der Sommer – lato           -> im Sommer – latem

der Herbst – jesień           -> im Herbst – jesienią

der Winter – zima             -> im Winter – zimą

 

Wievielte ist heute? – Którego mamy dzisiaj?

Heute ist … dzień tygodnia, der liczebnik porządkowy, miesiąc, rok.

Dzisiaj jest…

 1. Heute ist Freitag, der siebzehnte April zwietausendvierzehn.

Dzisiaj jest 17 kwiecień 2014

 

Wann hast du Geburtstag? – Kiedy masz urodziny?

Ich habe am 05.07.1956 Geburtstag.