Lektion 11 – Życie zawodowe.

 

                                  Życie zawodowe

 

Der Beruf – zawód

beruflich – zawodowo

 

  • Was bist du von Beruf? – kim jesteś z zawodu?
  • Was sind Sie von Beruf? – Kim Pan/Pani jest z zawodu?
  • Was machst du beruflich? – Co robisz zawodowo?
  • Was machen Sie Beruflich? – Co Pan/Pani robi zawodowo?

 

Odpowiedź jest bardzo prosta:

Ich bin Betreuerin von Beruf. – Jestem opiekunką z zawodu.

Du bist Lehrer von Beruf. – Ty jesteś nauczycielem z zawodu.

Er ist Anwalt von Beruf. – On jest prawnikiem z zawodu.

Sie ist Friseurin von Beruf. – Ona jest fryzjerką z zawodu.

 

W języku niemieckim zawód rodzaju męskiego będzie miał zawsze rodzajnik der, a zawód rodzaju żeńskiego będzie miał zawsze rodzajnik die. Aby utworzyć formę żeńską zawodu należy w większości przypadków dodać końcówkę –in.

Oto przykładowe zawody w języku niemieckim:

 

der Lehrer – nauczyciel                                                  die Lehrerin

der Kellner – kelner                                                        die Kellnerin

der Bäcker – piekarz                                                       die Bäckerin

die Hausfrau – pani domu                                              der Hausmann

der Polizist – policjant                                                     die Polizistin

der Koch – kucharz                                                         die Köchin

der Verkäufer – sprzedawca                                           die Verkäuferin

der Arzt – lekarz                                                             die Ärztin

der Apotheker                                                                die Apothekerin

der Architekt – architect                                                 die Architektin

der Taxifahrer – kierowca                                               die Taxifahrerin

der Buchhalter – księgowy                                             die Buchhalterin

der Tierarzt – weterynarz                                                die Tierärztin

 

 

Z zawodami łączy się czasownik verdienen – zarabiać.

ich verdiene                                              wir verdienen

du verdienst                                              ihr verdient

er / sie / es verdient                                  sie verdienen

Sie verdienen

 

Wie viel verdienst du? – Ile zarabiasz?

  • Ich verdiene viel. – Zarabiam dużo.
  • Ich verdiene wenig. – Zarabiam mało.

 

viel – dużo

wenig – mało

gut verdienen – dobrze zarabiać         Ich verdiene gut.

schlecht verdienen – źle zarabiać        Ich verdiene schlecht.

 

Wie viel möchtest du verdienen? – Ile chcesz zarabiać?

  • Ich will 1400 Euro verdienen. – Chcę zarabiać 1400 Euro.

Wie viel verdient dein Ehemann? – Ile zarabia twój mąż?

  • Mein Ehemann verdient 1600 Euro. – Mój mąż zarabia 1600 Euro.

 

Das Geld – pieniądze

Ich habe kein Geld. – nie mam pieniędzy.

Ich habe viel Geld. – Mam dużo pieniędzy.

 

Die Arbeit – praca

Eine gute Arbeit – dobra praca

Ich habe eine gute Arbeit. – mam dobra pracę.

Ich mag meine Arbeit. – Lubię moja pracę.

 

arbeiten – pracować

ich arbeite                                       wir arbeiten

du arbeitest                                    ihr arbeitet

er / sie / es arbeitet                        sie arbeiten

Sie arbeiten

 

 

Arbeitest du gern? Czy ty chętnie pracujesz?

  • Ja, ich arbeite gern. –Tak, ja pracuje chętnie.
  • Nein, ich arbite nicht gern. – Nie, ja nie pracuje chętnie.

 

arbeitslos sein – bezrobotny

Herr Meier ist arbeitslos. – Pan Meier jest bezrobotny.

 

eine Arbeit suchen – szukać pracy

Stefan sucht eine Arbeit. – Stefan szuka pracy.

 

arbeiten als … – pracować jako …

Frau Nowak arbeitet als Betreuerin. – Pani Nowak pracuje jako opiekunka.

 

arbeiten bei… – pracować dla

Thomas arbeitet bei Mercedes. – Thomas pracuje dla Mercedesa.

 

schwarz arbeiten – praca na czarno

Ich will nicht schwarz arbeiten! – Nie chcę pracować na czarno!

 

der Arbeitsnehmer – pracobiorca, pracownik

der Arbeitsgeber – pracodawca

Die Firma Personel Group ist ein guter Arbeitsgeber. – Firma Personel Group jest dobrym pracodawcą.

 

Meine Schwester heißt Aleksandta. Sie ist 35 Jahre alt und wohnt in Bremen. Sie ist Tierärztin von Beruf. Sie verdient nicht viel. Sie sucht jetzt eine neue Arbeit. Sie will bei Bosch arbeiten.

 

Czy powyższy tekst jest dla ciebie zrozumiały? Spróbuj napisać podobny tekst o sobie lub o twoich bliskich.