Lektion 1 – Formy grzecznościowe

wpis w: Lekcje niemieckiego | 1

Formelle und umgangsprachliche Begrüßungsformel   Oficjalne formy przywitania – tak przywitamy się z osobami do których zwracamy się Pan / Pani Guten Morgen – dzień dobry. (do godziny 12.00 w południe) Guten Tag – dzień dobry. (po godzinie 12.00) Rozgraniczenie … Czytaj więcej…

Lektion 3 – Podstawowe czasowniki cz. 1

Podstawowe czasowniki cz. 1 Tak samo jak w języku polskim, czasowniki w języku niemieckim odmieniają się przez zaimki osobowe   Zaimki osobowe: Liczba pojedyncza                                    liczba mnoga ich – ja                                                                     wir – my du – ty                                                                     ihr – wy er – … Czytaj więcej…

Lektion 4 – Podstawowe czasowniki cz.2

       Podstawowe czasowniki cz.2   kommen – pochodzić ich komme                                               wir kommen du kommst                                               ihr kommt er / sie / es kommt                                   sie kommen Sie kommen   W połączeniu z przyimkiem „aus”, czasownik kommen oznacza „pochodzić z”. … Czytaj więcej…

Lektion 5 – Podstawowe czasowniki cz. 3

Podstawowe czasowniki cz. 3   heißen – nazywać się ich heiße                                                   wir heißen du heißt                                                     ihr heißt er / sie / es – heißt                                    sie heißen Sie heißen ß = ss (podwójne s)   Ich heiße Natalia. … Czytaj więcej…

Lektion 7 – Liczby.

                                     Liczby   Die Zahl – liczba Die Zahlen – liczby   0 – null 1 – eins                                                                    11 – elf 2 – zwei                                                                    12 – zwölf 3 – drei                                                                     13 – dreizehn 4 – vier … Czytaj więcej…

Lektion 8 – Rodzajniki

                                                                 Rodzajniki   W języku niemieckim wszystkie rzeczowniki pisane są dużą literą i mają rodzajniki. Rozróżniamy rodzajniki określone i rodzajniki nieokreślone jak w tabeli poniżej. m (rodzaj męski) f (rodzaj żeński) n (rodzaj nijaki) PL (liczba mnoga) rodzajnik określony … Czytaj więcej…

Lektion 9 – Rodzina cz. 1

                                     Rodzina cz. 1   die Familie – rodzina der Verwandte – krewny das Familienmitglied – członek rodziny die Familienmitglieder – członkowie rodziny   die Ehe, das Ehepaar – małżeństwo die Frau, die Gattin, die Ehefrau – żona der … Czytaj więcej…

Lektion 10 – Rodzina cz.2

                                                                     Rodzina cz.2   W zdaniu niemieckim rzeczowniki możemy zastąpić zaimkami osobowymi er / sie / es jak w przykładach poniżej:   Die Mutter = sie -> matka = ona Die Mutter ist sehr intelligent = Sie ist sehr intelligent. … Czytaj więcej…

1 2